Bạn đang tìm kiếm một bản vẽ kiến ​​trúc chi tiết của một kế hoạch nhà ba phòng ngủ nhỏ? Vui lòng kiểm tra: Gói 3 phòng ngủ nhỏ cuối cùng

Cần một cái gì đó nhỏ hơn so với bố trí 3 phòng ngủ? Vui lòng kiểm tra như sau:

Mặt bằng 50 phòng ngủ 3D
50 kế hoạch sàn 3D một phòng ngủ
Mặt bằng 50 tầng 3D

Hay bạn thích những ngôi nhà lớn? Vui lòng kiểm tra bài sau, sau đó:
50 mặt bằng 4 phòng ngủ 3D

Nếu bạn đang tìm kiếm một kế hoạch nhà hiện đại với bản vẽ kiến ​​trúc, vui lòng xem 10 gói kế hoạch của chúng tôi ở đây: Modern House Plan