Chúng tôi đang nghiên cứu thêm Cảm hứng nhà nhỏ Bởi vì với rất nhiều Khéo léo thực hiện các dự án không gian nhỏ Thật khó để có một số chức năng! Không gian hạn chế không có nghĩa là các cơ hội thiết kế tuyệt vời bị hạn chế, nó chỉ là một mô hình có thể nén và cô đọng những ý tưởng tinh tế vào một khu vực phong phú. Phải nói rằng, đây là thiết kế của hai căn hộ studio nhỏ khéo léo dành cho tài năng Phòng thu mở, Chúng được trang bị đầy đủ để kích thích và truyền cảm hứng cho sự sáng tạo gia đình nhỏ bé hơn.

Đề nghị đọc: Tối đa hóa không gian nhỏ dưới 50 mét vuông (với sơ đồ tầng)

Bạn có thích bài viết này?

Chia sẻ nó trên bất kỳ kênh truyền thông xã hội nào dưới đây để bình chọn cho chúng tôi. Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện.